TVK a.s. Trenčín oznamuje občanom, že v období od 16.9. do 22.9.2015 vykonávajú zamestnanci TVK a.s. odpočet stavu vodomerov. Žiadajú o sprístupnenie vodomerov.