TVK a.s. oznamujú, že piatok 28.8.2015 od 8,30 – 13,00 h bude v časti “Majer ” + bytovky Soblahov č.129, 130 odstavená voda z dôvodu poruchy. Ďakujeme za pochopenie.