Oddelenie požiarnej prevencie, OR HaZZ v Trenčíne oznamuje odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Viac info: Odvolanie času ZNVP 2021