Podrobnejšie informácie nájde tu: Odvolanie času ZNVP 2020