Jedná sa o  opravu štvrtej aktualizácie „Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“. Týka sa bodov 4.1 a 9.4. Predmetné usmernenie je uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.skZmeny sú vyznačené farebne.

Opatrenie UVZSR karantena

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020