Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 29.09.2020 platné od 01.10.2020

opatrenie_hranice_01_10

opatrenia_ruska_29_09