Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia:

OLP-6848-2020-zmena_opatrenia_ruska_01_09 

OLP-6849-2020-opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09

OLP-6911-2020-opatrenie_zamestnavatel_24_08