Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Viac informácií: final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09

opatrenie_hranice _15_09

final_opatrenia_ruska_14_09