Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR v priloženom linku:

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok – 16.03.2020

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03