Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb.

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok , izolácia skupín ľudí