Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vydáva nové opatrenie, ktorým sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6849/2020 zo dňa 28.08.2020.

Toto opatrenie je účinné od 10. septembra 2020 do odvolania a bližšie informácie nájdete v odkaze final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09