Dobrovoľný hasičský zbor v Soblahove a Obec Soblahov Vás srdečne
pozývajú na oslavy 95. výročia založenia DHZ Soblahov,
ktoré sa budú konať v sobotu 7. septembra 2019.

Program podujatia:
15:00 – Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Mikuláša v Soblahove
16:00 – Požehnanie reštaurovanej historickej hasičskej striekačky pred hasičskou zbrojnicou
16:30 – Uctenie si pamiatky zosnulých členov hasičského zboru na miestnom cintoríne

Od 9:00 – Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici v Soblahove

Tešíme sa na Vás!