Prineste veci, ktoré už nenosíte, ale sú stále pekné a mohli by poslúžiť niekomu inému od 11.11.2019 – do 15.11.2019 na Obecný úrad. Tieto veci budú použité na akcii charitatívny bazár, z ktorej výťažok pôjde pre Cirkevnú materskú školu svätého Mikuláša v Soblahove.