Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Soblahove oznamuje, že od 1.júna 2020 bude opäť v prevádzke materská škola.
Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy ,výskumu a športu Slovenskej republiky materská škola bude pracovať v obmedzenom režime.
Prevádzková doba MŠ bude od 7,00 – 16,00 hod. s počtom maximálne 15 detí v triede.
Do MŠ nastúpia prednostne deti zamestnaných rodičov. Deti, ktorých matky sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke a deti žijúce v spoločnej domácnosti s osobami staršími ako 65 rokov do MŠ od 1.6.2020 nenastúpia.
Pre zabezpečenie prevádzky a plynulý chod MŠ a ŠJ žiadame rodičov, aby telefonicky nahlásili na telefónne číslo MŠ 0904 227 716 dňa 25.5.2020        (pondelok) od 8,00 – 12,00 hod., ktoré dieťa do MŠ od 1.6.2020 nastúpi.
Bližšie informácie o znovuotvorení MŠ sa dozviete na webovej stránke MŠ.

Mgr.Natália Škorcová
Riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov