Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 v ZŠ Soblahov je vo štvrtok 2.9. 2021.

Bude prebiehať za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení.

 Nástup žiakov do školy nie je podmienený testovaním žiakov.

Pre žiakov 2. až 9. ročníka bude zahájenie školského roka prebiehať v triedach v čase od 8:30 do 10:00 hod. . Žiaci sa nebudú zdržovať pred budovou školy,

budú prichádzať do tried, v čase od 8:15 do 8:30.

 Pre žiakov 1.ročníka bude slávnostné otvorenie prebiehať pred budovou školy (neskôr v triede 1. ročníka) v čase od 9:00 do 10:00 hod. .

 

Školský klub a školská jedáleň ZŠ s MŠ Soblahov pre žiakov začnú fungovať od piatka 3.9.2021

 Všetky podrobné informácie nájdete na webovej stránke školy.

 

Začiatok školského roka 2021/2022 v MŠ Soblahov  začína vo štvrtok 02.09.2021.

Prevádzka MŠ v šk. roku 2021/2022 je od 6,00 hod.- 16,30 hod.

 Všetky podrobné informácie nájdete na webovej stránke materskej školy.

https://mssoblahov.edupage.org