Vážení spoluobčania, dňa 12. mája 2020 začala obec Soblahov doručovať do vlastných rúk Rozhodnutia k dani z nehnuteľností a Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020.

Z dôvodu mimoriadnej situácie a opatrení súvisiacich s Covid-19 Vás žiadame, aby ste pri preberaní zásielky používali ochranné rúško a vlastné pero.

Žiadame Vás, pokiaľ je to možné, aby ste platbu uskutočnili prostredníctvom internetu a tak sa vyhli priamej platbe na obecnom úrade.

V prípade, ak budete platiť priamo do pokladne obce Soblahov dodržujte odstupy a použite rúško.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu !