Oznam pre rodičov detí MŠ Soblahov

Od pondelka 1.6.2020 je otvorená MŠ Soblahov pre prihlásené deti.

Nástup detí do MŠ je 1.6.2020  o 7,00 hod. za aktuálnych hygienicko-epidemiologických podmienok.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020

PREVÁDZKA MŠ 7,00 – 16,00 HOD.

Príchod detí ráno 7,00 – 8,00 hod.

O 8,00 hod. sa MŠ uzamyká!

 

Odchod detí z MŠ do 15,45 hod.            15,45 – 16,00 Dezinfekcia priestorov

 

 

Bližšie informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ Soblahov nájdete na:  https://mssoblahov.edupage.org