Oznam pre rodičov detí ZŠ s MŠ Soblahov

Od pondelka 1.6.2020 je otvorená ZŠ s MŠ Soblahov pre prihlásené deti.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ do konca školského roka 2019/2020

Na základe zisteného záujmu o nástup do ZŠ od 1.6. 2020

riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov oznamuje,

že od 1.6. 2020 bude ZŠ, ŠKD, ŠJ v prevádzke v čase od 7:30 do 16:00 hod.,

pre tých ktorí potvrdili záujem.

Žiaci, ktorí sa nebudú vzdelávať v škole, budú mať naďalej dištančné vzdelávanie.

 

Bližšie informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania ZŠ Soblahov nájdete na:  https://zssoblahov.edupage.org