Informácia o obstaraní ZaD č. 3 pre verejnosť - podrobnejšie informácie