Úrad práce soc. vecí a rodiny oznamuje úradné hodiny v čase krízovej situácie a vybavovanie jednotlivých  žiadostí – viac informácií v nasledujúcej prílohe:

Žiadosť