Vzhľadom  na vážnu epidemiologickú situáciu a na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a po zvážení situácie so zriaďovateľom MŠ, oznamujeme zákonným zástupcom detí, že v materskej  škole bude  prerušená prevádzka od 11.01.2021 do 15.01.2021.

Mgr. Natália Škorcová

riaditeľka školy

Pozn. od 11. – 18.01.2021 bude vyplácaná pandemická OČR.