Vážení rodičia,

na základe  Rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/12811:1-A1810, a na základe uskutočneného testovania žiakov (kloktacie testy),  škola otvorí prezenčné vzdelávanie pre žiakov 8. a 9.roč. od pondelka 19.4.2021.

Podmienky nástupu žiakov 8. a 9.roč. do ZŠ:

  • žiak na základe uskutočneného testovania kloktacím testom s negatívnym výsledkom, príp. negatívnym antigénovým alebo PCR-testom,
  • ak niektorý žiak prekonal ochorenie COVID 19, musí mať o tom potvrdenie od pediatra, nie staršie ako 90 dní,
  • obaja rodičia musia mať platné potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo PCR teste,
  • ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa prekonal ochorenie COVID 19, musí mať o tom potvrdenie od všeobecného lekára pre dospelých, nie staršie ako 90 dní,
  • ak je rodič preočkovaný 2. dávkou vakcíny a odvtedy uplynulo aspoň 14 dní, treba sa preukázať očkovacím preukazom,
  • na základe negatívneho testu budú rodičia podpisovať čestné vyhlásenie, ktoré budú dokladať fotokópiami negatívnych testov, bude platné na 7 dní,      4..docx (prípadne si ho budete môcť vyzdvihnúť pri odchode z testovania),
  • ak sa obidvaja rodičia, prípadne aj len jeden rodič / žiak rozhodne, že sa nebude testovať, žiak nemôže nastúpiť do ZŠ na prezenčné vzdelávanie
  • testovanie pre rodičov bude v sobotu 17.4.2021 v čase 8:00-12:00 v MOM ZŠ s MŠ Soblahov
  • podrobnejšie informácie nájdete na https://zssoblahov.edupage.org

vedenie školy