Vážení rodičia,

Na základe epidemiologickej situácie v trenčianskom regióne riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov so zriaďovateľom zvážilo, že pre žiakov 1. stupňa  ZŠ a deti MŠ otvorí prezenčné vzdelávanie od pondelka 12.4.2021 .

Podmienky nástupu detí/žiakov do ZŠ a MŠ, :

  • obaja rodičia musia mať platné potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo RT-PCR teste,
  • ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa prekonal ochorenie COVID 19, musí mať o tom potvrdenie od všeobecného lekára pre dospelých, nie staršie ako 90 dní,
  • ak je rodič preočkovaný 2. dávkou vakcíny a odvtedy uplynulo aspoň 14 dní, treba sa preukázať očkovacím preukazom,
  • na základe negatívneho testu budú rodičia podpisovať čestné vyhlásenie, ktoré budú dokladať fotokópiou negatívneho testu, bude platné na 7 dní,
  • čestné vyhlásenie bude na webovej stránke ZŠ/MŠ, prípadne si ho budete môcť vyzdvihnúť pri odchode z testovania,
  • ak sa obidvaja rodičia, prípadne aj len jeden rodič rozhodne, že sa nebude testovať, dieťa nemôže nastúpiť do ZŠ a zostáva v dištančnej forme (formou pracovných listov)
  • testovanie bude v sobotu 10.3.2021 v čase 8:00-12:00 v MOM ZŠ s MŠ Soblahov
  • podrobnejšie informácie sú na https://zssoblahov.edupage.org

 

vedenie školy