OZNÁMENIE o pokračovaní územného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania.   Podrobnosti nájdete tu: Verejná vyhláška