Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov