Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Soblahov 404 oznamuje, že dňa 6. apríla 2022 prerušuje vyučovanie žiakov 5.-8. ročníka z dôvodu konania Testovania T9- 2022 žiakov 9. ročníka.

Vedenie školy

Oznámenie o prerušení vyučovania