Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že dňom 26.7.2017 začína prerokovanie Návrhu “ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA”.  Oznámenie o začatí prerokovania-podrobnejšie informácie