Stavebníci Ing. Jiří Pulpan a manž. Ing. Soňa Pulpánová, r. Lokšíková obaja bytom Východná 13, 911 08 Trenčín, v zastúpení Marcela Pilková, Liptovská 7642/1G, 911 08 Trenčín, podali dňa 28.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom“

Príloha: 344_Pulpan_oznámenie RD