Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. pristúpi v k.ú.Soblahov  k realizácii demontáže neoprávnene umiestnených predmetov. Vlastníci takýchto predmetov majú vo vyššie uvedenej veci možnosť kontaktovať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. na emailovej adrese: podperne.body@zsdis.sk.  oznámenie