Partnerské obce

Buchlovice, CZ

buchloviceOficiálna spolupráca bola podpísaná i s obcou Buchlovice v Českej republike. Zmluva bola podpísaná dňa 1.12.2004 z presvedčenia, že spolupráca pomôže k spoločenskému, ekonomickému a kultúrnemu životu oboch územných celkov a súčasne prispeje k zlepšeniu poznania obyvateľov medzi sebou. V roku 2005 sme sa uchádzali o spoločný projekt dedinského múzea. Obec Buchlovice bola úspešná a obec Soblahov pre nedostatok financií na slovenskej strane dotáciu neobdržala. Bol pripravený projekt dedinského múzea z domu „ Hulajech výška “ pod názvom „ Múzeum v Podradí “.

web stránka: www.buchlovice.cz

Rudniky, PL

rudniky Obec Soblahov dňa 12. novembra 2004, kedy zavítala do našej obce delegácia z poľskej obce Rudniki na čele so starostom Andrzejom Pyziakom , podpísala zmluvu o partnerskej spolupráci. Spolupráca spočíva v príprave rôznych európskych podujatí, hlavne projektov cezhraničnej spolupráce, v  organizovaní výmenných pobytov detí, športových, hasičských a kultúrnych podujatí a v spolupráci medzi záujmovými spolkami a školami. Partnerstvo nadviazali základné školy, kde sa deti navzájom stretli v Soblahove i v Rudnikách. Folklórne súbory Dolinečka i poľské Rudničanky spoločne vystupovali u nás i v Poľsku a veľmi úspešnú spoluprácu majú soblahovskí hasiči s poľskými strážakmi.

web stránka: www.rudniki.pl

Sloup, CZ

sloupKeď sa v novembri 2002 delegácia našej obce zúčastnila na odovzdávaní Európskej ceny rozvoja dediny 2002 v nemeckom meste Verden ešte netušila, že tu nájde ľudí, ktorí majú rovnaký názor, rovnaké cítenie pri zveľaďovaní svojej obce. Boli to práve zástupcovia moravskej dedinky Sloup  z Moravského Krasu, ktorý pod vedením svojho starostu Ing. Josefa Mikuláška, preberali cenu „ Vesnica roku 2000 “. Slovo dalo slovo a už sa rodila spolupráca medzi našou obcou a dedinkou Sloup. Zástupcovia oboch obcí sa dohodli, že vzájomne vymieňanie skúseností, názorov a postrehov by mohlo pokračovať i v budúcnosti. A pretože je lepšie vidieť, ako počuť dohodli sa na vzájomných návštevách. Táto spolupráca nie je spečatená podpísaním zmluvy.

web stránka: www.mestyssloup.cz