Upozorňujeme občanov, že dnes po celý deň Poľnohospodárske družstvo Soblahov vykonáva postrek repky olejnej. Podľa možností nezdržiavajte sa v blízkosti polí repky.