Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2022

Príloha (doc)