• 14.02.2018
  • 18.04.2018
  • 20.06.2018
  • 12.09.2018
  • 24.10.2018

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2018 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.10.2017, uznesením číslo 65/6-2017.