Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2019 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.10.2018, uznesením číslo 59/5-2019.

  • 27.02.2019
  • 24.04.2019
  • 19.06.2019
  • 18.09.2019
  • 23.10.2019
  • 11.12.2019