Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2020 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.9.2019, uznesením číslo 43/4-2019.

  • 19.02.2020
  • 29.04.2020
  • 24.06.2020
  • 23.09.2020
  • 28.10.2020
  • 09.12.2020