Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2021 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 4.11.2020, uznesením číslo 43/5-2020.

  • 24.02.2021
  • 28.04.2021
  • 23.06.2021
  • 22.09.2021
  • 27.10.2021
  • 10.12.2021