Fakultná nemocnica Trenčín  a Obec Soblahov majú zámer  sprostredkovať očkovanie vakcínou PFIZER občanom Soblahova, Mníchovej Lehoty, Svinnej, Trenčianskeho Jastrabia a Trenčianskych Mitíc.

Predbežný  termín očkovania ​prvou dávkou vakcíny v našej obci je 25.04.2021 a preočkovanie je naplánované na  23.5.2021.

Miesto očkovania: Obecný úrad Soblahov 470.

Počet vakcín pre obec Soblahov je 250 ks.

Dňom 14.4. 2021 je možné  sa predbežne prihlásiť do poradovníka  osobne alebo telefonicky na Obecnom úrade Soblahov, alebo mailom na adrese soblahov@soblahov.sk.

Podmienky k prihláseniu do poradovníka obce Soblahov:

  1. Vek nad 60 rokov
  2. Trvalý pobyt v obci Soblahov, Mníchova Lehota, Svinná, Trenčianske Jastrabie a Trenčianske Mitice

Realizáciu vakcinácie nám FN Trenčín potvrdí najneskôr do 21.4.2021. Následne Vám termín a čas očkovania potvrdíme prostredníctvom SMS, prípadne telefonicky.

Upozorňujeme záujemcov o vakcináciu:

  1. užívajúcich Warfarin, aby si zabezpečili cez obvodného lekára odber krvi na stanovenie hladiny INR (najlepšie tri dni pred očkovaním) – kópiu výsledku odovzdáte lekárovi FN Trenčín v deň očkovania.
  2. Klient dáva súhlas s očkovaním na základe podpísaného informovaného súhlasu. V prípade, že občan/klient nevie odpovedať na otázky v anamnestickom dotazníku, rodina klienta môže kontaktovať všeobecného lekára klienta a zabezpečí vyjadrenia všeobecného lekára k očkovaniu klienta najneskôr 24 hodín pred očkovaním.
  3. V prípade, že klient nie je spôsobilý na právne úkony, podpisuje sa za klienta na dokumentoch jeho opatrovník. Ak nie je zabezpečený súhlas opatrovníka, nie je možné vykonať očkovanie.
  4. V prípade, že občan bude odkázaný na pomoc druhých (rodinných príslušníkov resp.  inej blízkej osoby )  a sám si nebude  vedieť zabezpečiť  dovoz na  očkovacie miesto,  prosíme o nahlásenie na obecný úrad.

Viac informácií v prílohách:

Informácie o očkovacej látke PFIZER:   COMIRNATY_PI

Dotazník: FNTN-798_r0 Dotazník

Súhlas:  FNTN-799_r0 Inf. súhlas