Podrobnejšie informácie k prerušeniu dodávyk energie 27.11.2019