Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, ktoré sa má konať 16.2.2022 sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutoční. Náhradný termín konania zasadnutia OcZ bude včas oznámený.