Vážení občania, tento rok si opäť môžete osobne prevziať rozhodnutie k dani z nehnuteľností a dani za psa a zaplatiť daň priamo do pokladne obecného úradu.

Rozhodnutie k dani z nehnuteľností si môžete prevziať:

  • 15. apríla 2019 (pondelok) v čase od 8.00 – 12.00 hod.
                                                                  od 13.00 – 15.00 hod.

  • 16. apríla 2019 (utorok) v čase od 8.00  –  12.00 hod.
                                                              od 13.00 – 15.00 hod.

Kto nebude mať možnosť rozhodnutie si v uvedenom termíne prevziať a dane zaplatiť, bude mu rozhodnutie riadne doručené a dane zaplatí do pokladne Obecného úradu v Soblahove počas úradných hodín alebo na číslo účtu obce Soblahov SK55 5600 0000 0006 0392 1001 .

Ďakujeme za spoluprácu.