Žiadame občana, ktorý videl alebo odchytil papagája – Amazoňan žltohlavý veľký oznámte to na Obecnom úrade Soblahov (t.č.6528705) , alebo na t.č. 0902 967550.

Za poskytnuté informácie alebo vrátenie nájdeného papagája majiteľ ponúka finančnú odmenu. Ďakujeme pekne za akékoľvek informácie.