Obec Soblahov príjme na dohodu zamestnanca na rozvoz stravy obyvateľom obce v dopoludňajších hodinách, rozsah cca 2 hodiny denne. Bližšie informácie na Obecnom úrade v Soblahove osobne, príp. telefonicky 032/6528705.