Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín informuje:

Príloha č.1 Oznam – povinnosť registrácie chovu ošípaných

Príloha č.4 Informačné letáky AMO

Príloha č.2 Registracia_chovu_1_ks_OS

Príloha č. 5 Registrácia chovu od 2 ks a viac ošípaných

Príloha č. 3 Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti

Príloha č. 2 Predaj_1_ks_OS-