Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční dňa 19.6.2019 o 18:30 h.