Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti