OBEC SOBLAHOV OBECNÝ ÚRAD

SOBLAHOV 470/-

913 38 SOBLAHOV

 
Trenčín 04.06.2021  
     
Predmet listu:  Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

 

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 23.06.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

V čase od 07:30 hod.  do 14:30 hod.:

CES HLAVNÁ č. 99, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130/VE, 133/VE, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 674, 675, 676, 704, 706, 710, 723, 723/VE, 725, 731, 733, 745/VE, 755, 756, 2204/14
KOLÓNIA č. 405 , 455, 456
SOBLAHOV č. 991

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

S pozdravom

   
……………………………………. …………………………………….
Ing. Vladimír Beliš Zuzana Hlinková
vedúci správy energetických zariadení technik odstávok
Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s.

 

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk

V prípade nejasností kontaktujte: Zuzana Hlinková, tel.: +421-(0)0908718195, zuzana.hlinkova@zsdis.sk