Oboznámenie verejnosti o plánovanej odstávke el. energie:  14.11.2022 v čase 7:15 h – 15::00.

Podrobnejšie informácie