Oboznámenie verejnosti o plánovanej odstávke el. energie:  26.10.2022 v čase 7:15 h – 15::00.

Podrobnejšie informácie: Prerušenie distribúcie el. energie 26.10.2022 (Šípkov)