Prerušenie distribúcie el. energie 17.5.2022 VO 47