Prerušenie ditribúcie elektriny 17.5.2022 č.23 - 63